2009 წლის 27 მაისი – დიასპორის დღე

ნაწილი 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ფოტო-გალერეანაწილი 1


ნაწილი 2


ნაწილი 3


ნაწილი 4


ნაწილი 5


ნაწილი 6