საერო მრავალ-პროფილიანი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა «ლომისი»

www.lomisi1.ge

საზეიმო შეხვედრა