თეორიული კონფერენცია – «ფერეიდნელი ქართველები»

ფოტო-გალერეა 2
გიორგი ალავერდაშვილი