ნოდარ კოჭლაშვილი − ღმერთის სახელით!
       ეს სპარსული ლექსია ასეთი სათაურით: "ისტორია ქართველთა ჩამოსვლისა ირანში თბილისიდან". ამის ავტორია ფერეიდნელი ქართველი მუხთარ ასლანი. ეს არის მოლექსე სპარსულ ენაზე და ერთ-ერთი ლიდერი იქაურ ქართველთა. იგი არის ერთ-ერთი პირველი, ვისაც 1965 წელს ვასწავლე ქართული ანბანი. მას ნათარგმნი აქვს სპარსულად "ვეფხი და მოყმე", "სულიკო" და მცდელობს თარგმნოს "ვეფხისტყაოსანი". ნოდარ კოჭლაშვილი.