«კალამი». 2009, N1

ქართულ-ირანულ ურთიერთობათა შესახებ

გვერდები 1 – 8


გვერდები 9 – 16


გვერდები 17 – 24


გვერდები 25 – 32


გვერდები 33 – 40


გვერდები 41 – 48