გერგეთის სამება

გიორგი ცერცვაძე, ეკა ბასილაშვილი, ნანა ცალუღელაშვილინაწილი I Part


ნაწილი II Part


ნაწილი III Part


ნაწილი IV Part


ნაწილი V Part


ნაწილი VI Part