ქართული საგანძური – «ერისიონი»

Georgian Treasure – «ERISIONI»

2010 წლის 16 თებერვალი
პირველი ქართული გუნდი‚ დაარსებული ლადო აღნიაშვილის
ხელმძღვანელობით (ცენტრში ლადო აღნიაშვილი) 1885 წელს‚
რეპროდუქცია ა. ალიევისა

http://www.youtube.com/watch?v=XDUyTdSYrZI


ვიდეოს მოწოდებისათვის მადლობას მოვახსენებ Dj–Vakho-ს.

vipzon@inbox.ru


* * *