სინათლემ სძლია სიბნელეს!

SHABE YALDA – ქიშიდან გულანშარომდე


"ყველაზე გრძელი ღამის და გრძელი დღის
დაბადების საღამო"


ეგზოტიკური ჩაიხანა "გულანშარო”
2010 წლის 29 დეკემბერი
თბილისი, აბანოთ-უბანი; ი. გრიშაშვილის ქ. 14


      ჩაიხანა “გულანშარომ” წელს მესამედ აღნიშნა “დამოკლებული ღამის დღესასწაული” (დაწვრილებით ამაზე იხ. ჟურნალი “კალამი”, 2010, 4: მაია სახოკია, “შაბეიალდადან ნორუზამდე”). გასული წლის 29 დეკემბერს “გულანშაროში” კვლავ შეიკრიბა ირანული კულტურის მოყვარული საზოგადოება.
      მისალმების მერე საღამოს პირდაპირ ვხსნით “შაჰნამეს” ტრადიციული თეატრით: გასულ წელს წარმოდგენილი პიესის მოკლე ვარიანტს გავითამაშებთ. ამჯერად ამოვკრიბე და დავამონყაჟე-ავაწყვე მხოლოდ ისეთი ბეითები, რომელთა შინაარსი შეიცავს სიბნელეზე სინათლის გამარჯვების იდეებს, იმედის, მზისა და კეთილდღეობის ქება-დიდებას, სიკეთისა და ღვთაებრიობის ხოტბასა და განდიდებას. ფირდოუსის ეს იდეები და გამონათქვამები აზრობრივად და მხატვრულად შეესატყვისება დღევანდელ ჩვენს ზეიმსა და ზოგადად ზამთრის ბუნიობის ასტროლოგიურ მისტიკას და ასტრონომიულ არსს: დღე იმარჯვებს ღამეზე. ეს უძველესი ირანული დღესასწაულია. დღევანდელი წარმოდგენის მონაწილე ორია: მეფე და მისი ღვთაებრივი შარავანდედი ანუ ფარი. ამასთან, ფირდოუსის პოემის ტექსტის შესაბამისად, მეფის როლი გაორმაგებულია: ჯემშიდი და ფერიდუნი. მეფე მე ვარ, მაია სახოკია; შარავანდედი ანუ ფარი, – მაგისტრანტი ლელა ჭეჭელაშვილი.
      მძიმე, ნოყიერი თარიანი ინსტრუმენტული ირანული მუსიკის ფონზე ფარი –შარავანდედი გამოდის კულისებიდან და წრის შემოვლის შემდეგ იკავებს ადგილს სამეფო ტახტის თავზე. თავზე მას ბრჭყვიალა გვირგვინი ადგას. იგი ხელებს შლის, – ეს აჰურამაზდას ფრთებია. მას შემდეგ, რაც სამეფო ტახტს დაადგება აჰურამაზდას ღვთიური ფარი – შარავანდედი, მეფე ნელა ჩამოდის კიბეზე და იმავე მუსიკის ფონზე დარბაზს დარბაისლურად ჩამოუვლის, ორჯერ დაარტყამს წრეს, საზოგადოებას ათვალიერებს, ხელში სამეფო კვერთხი უჭირავს. ბოლოს პირით ფარისკენ გაჩერდება ტახტის წინ და ფარს თვალს ახედავს, უსწორებს. ფარი თავს დაუკრავს და გაუღიმებს, – ეს მეფის დალოცვა-კურთხევის ნიშანია. მეფე ლოცვით ხელგაწვდილი თავს დაუკრავს ფარს, როგორც ეს ძველ ბარელიეფებზეა ამოტვიფრული, და პირით საზოგადოებისკენ შებრუნდება. აცვია გრძელი ისფაჰანური კაბა და თავზე ახურავს კლუბ-ჩაიხანა “გულანშაროს” კუთვნილი აღმოსავლური წითელი, ოქროსფრად დაქარგული, ნიკაპზე ოქროსფერი ძეწკვითვე დამაგრებული ქუდი. მუსიკა იკლებს, მეფე კვერთხს აწევს და იწყებს თავის მონოლოგს.
      მეფე და ფარი შემდეგ ქვემომოყვანილ დიალოგს შეასრულებს და გაითამაშებს:პიესა: (გადმოცემულია სპარსული ტექსტის მოკლე შინაარსი)


      1. მეფე ჯემშიდი: (დგას მეფურად, კვერთხით ხელში. ძალიან ხმამაღლა ამბობს) ”ავედი კურთხეულ მამისეულ ტახტზე, დავიდგი თავზე ოქროს გვირგვინი, მეფურად შემოვირტყი ქამარი, სრულად მთელი მსოფლიო დამემორჩილა! (ხმას აუწევს და კვერთხს დაკრავს მიწას, ერთი ნაბიჯით წაიწევს წინ)”. (მერე ჯდება ტახტზე და განაგრძობს, ხმას დაუწევს) “მე ვარ მეფური შარავანდედით მოსილი, მეფეც ვარ და მობედიც. ავისმქმნელებს სიავეზე ხელს დავუმოკლებ! (კვერთხს დაკრავს მიწას და ხმას აუწევს), ხოლო სულიერებას სინათლისკენ გზას მოვცემ! (ხელს გაშლის და სახეზე სინათლე გადაეფინება)”.
      “ამოვიცანი ყველა საიდუმლო, გამოვამზიურე, ჩემნაირი ბრძენი ხელისუფალი ჯერ არ მოვლენია სამყაროს (უყვება საზოგადოებას)”. (დგება და ტახტზე უთითებს) “ღვთიური და მეფური შარავანდედის ძალით ტახტი დავიდგი, უძვირფასესი სამკაულებით შემკული (ესაა ცნობილი თახთე-ჯემშიდი ანუ ჯემშიდის ოქროს ტახტი)”.
      2. შარავანდედი: (ხელს შლის ჯემშიდის თავზე, საზეიმო ხმით წარმოთქვამს) “როგორც კოსმოსში მანათობელი მზე, ისე ზის ტახტზე კეთილშობილი მბრძანებელი!”.
      3. მეფე ჯემშიდი: (ზის მეფურად, მშვიდად ყვება) “ქვეყანა შემოკრბა ჩემი ტახტის გარშემო, მოისვენა ჩემი შარავანდის ფრთებქვეშ, გადმომაყარეს ჯემშიდს თვალ-მარგალიტები, ამ ნათელ დღეს უწოდეს ახალი დღე. (დგება და გაივლის, ხელს შლის) დიდებულთა საზოგადოება მხიარულებას მიეცა, დღესასწაულზე მოითხოვა ჩაი, ჯამი და მუსიკოსები; და ეს ბრწყინვალე დღე იმ დროიდან დაგვრჩა ჩვენ გარდასულ დროთა და წარსულ მეფეთა სამახსოვროდ! (ხმამაღლა, ხელებს წევს ზევით, საზეიმოდ)”.
      4. შარავანდედი: “ამის შემდეგ გავიდა მრავალი წელი, დაადგა და შემოეხვია მეფე ჯემშიდს ღვთიური შარავანდედი. ქვეყანა ყვაოდა კეთილდღეობითა და სიმშვიდით, ღმერთისგან მეფეს კვლავ და კვლავ მოსდიოდა ამბავი, – ჰქონდა აჰურამაზდასთან ღვთიური კავშირი და იყო კურთხეული მისგან”.
      (პაუზა. შარავანდედი მიაწვდის მეფეს ქაიანურ დროშას: ირანული ყალამქარია, ტარზე წამოცმული. მეფე ჯემშიდის ნაცვლად უკვე ფერიდუნია ტახტზე. იგი გამოართმევს და მაღლად დაიჭერს კურთხეულ ქაიანურ ან ქავიანურ დროშას. აქ სიტყვათა თამაშია “შაჰნამეში”: ქაიანური ანუ მეფური; ქავიანური ანუ ქავედან მომდინარე, მჭედელ ქავეს დროშა, რომელმაც გამარჯვება მოუპოვა ფერეიდუნს ბოროტ ურჩხულზე და ქვეყანა გადაარჩინა)
      5. მეფე ფერიდუნი: (დროშა უჭირავს, დგას ტახტის წინ და მიმართავს ხალხს) ”როგორც კი ფერიდუნმა დაინახა შუბზე წამოცმული ეს ტყავი, სიკეთით მოწყვიტა თავისი ბედის ვარსკვლავი; მორთო ეს ტყავი რუმის დიბათი, მოკაზმა იგი თვალ-მარგალიტით და ბაჯაღლო ოქროთი; (დროშას თავის გარშემო აფრიალებს) შემოივლო თავისი თავის ირგვლივ, ვითარცა მთვარის გარშემო; ციდან მოწყვიტა თავისი ბედნიერი ვარსკვლავი და იხილა წარმატებული ბედი; გახდა დროშა მოოჭვილი წითლად, ყვითლად და იისფრად; და მას ეწოდა ქავიანური დროშა! ამის შემდეგ ყოველი, ვინც დაიჭერდა სამეფო ადგილს, მეფურად თავზე დაიდგამდა გვირგვინს, იმ უძვირფასეს ფასდაუდებელ მჭედელთა ტყავზე დაჰკიდებდა ხოლმე ახალ-ახალ ძვირფას ქვებს; ძვირფასი დიბათი და აბრეშუმით ამგვარად გახდა იგი ქავიანური სამეფოს ვარსკვლავური ნიშანი! რათა ბნელ ღამეს მზესავით ანათებდეს! ქვეყანას მისგან გული იმედით ჰქონდეს სავსე!”. (მაღლა აღმართავს დროშას, ხმამაღლა).
      6. შარავანდედი: ”ფერიდუნის ქმედებას მართავდა უფალი, ღვთიური ძალით მან თავიდან პირველმა განბანა და განწმინდა ქვეყანა ავისგან და ბოროტისაგან!”.
      7. შარავანდედი და მეფე ერთად: რათა ბნელ ღამეს მზესავით ანათებდეს! ქვეყანას მისგან გული იმედით ჰქონდეს სავსე!”.ფარდა


 

 

 


შაბე იალდა ქიშზე

      ჩვენ წარმოვადგინეთ ღამეზე დღის ზეიმობის შესატყვისი ნაკვეთები ”შაჰნამედან”. სამი დღეა, ირანიდან ჩამოვედი, გახლდით ირანში სწორედ იმ დღეებში, როცა შაბე იალდას დღესასწაული იყო. ამ დროს ვიყავი კუნძულ ქიშზე. ძალიან მინდოდა ამ ტროპიკული კუნძულის მონახულება, სადაც ბატონობს ქვიშა, პალმები, ზურმუხტ-ფირუზისფერი სპარსეთის ყურე და ტრიალებს საკმაოდ დიდი ფული. ჩადის ბევრი უცხოელი სამუშაოდ და თანამშრომლობისათვის. ეს არის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი სასწაული, რომელიც ნახევარი საუკუნის წინ უდაბნო იყო, ხოლო ახლა აყვავებული თავისუფალი ეკონომიკური ზონაა ირანში, ჩემთვის ქიში მხოლოდ ტურისტული კუნძული იყო, სადაც 3 დღით დაძაბული მუშაობის შემდეგ დასასვენებლად წავედი, რითაც დიდი ხნის ოცნება შევისრულე. ორჯერ დავეშვი სპეციალური გემით სპარსეთის ყურის ფსკერზე მარჯნებისა და თევზების ხილვით ტკბობისთვის და მოვინახულე საზღაპრო ფრინველებით დასახლებული ტროპიკული პარკი აქვარიუმითა და დელფინარიუმით... და ა. შ...
       სიმბოლური კი ისაა, რომ ზუსტად შაბე იალდას დაემთხვა ჩემი ქიშზე ყოფნა. 20 დეკემბერს საღამოს ჩავფრინდი, მაშინვე სანაპიროს ვეწვიე, მეორე დილიდან ზღვისა და ხმელეთის ექსკურსიებს შევუდექი, ხოლო სადილზე ვეწვიე საკმაოდ ძვირადღირებულად ცნობილ რესტორანს სახელად ”თეთრი ნიანგი” (ნაჰანგე სეფიდ). იგი ჩემი ოტელის (სახელად ”ხაიამის აგარაკები”: ჰოთელე ვილაჰაიე ხაიამ) გვერდით იყო, სანაპიროზე, იმავე უბანში იმყოფება ახალი ნავსადგური, – საექსკურსიო გემების ნავსადგური (ესქელეიე ჯადიდ, ესქელეიე გარდეშგარი). ”თეთრ ნიანგში” შემთხვევით გიახელით თეთრი ზვიგენის ხორცს. იქ უკრავდა ძალიან კარგი მუსიკა და მღეროდა კარგი მომღერალი. ამის შემდეგ ჩემთან მოვიდა სასიამოვნო ქალბატონი, რესტორნის ადმინისტრატორი, რომელმაც მაცნობა, რომ იმ ღამეს რესტორანში შაბე იალდას ზეიმობდნენ, მიღება აქვთ, თქვენც მობრძანდითო, მთხოვა. მეორე სართულზე ჩაიხანაა, თორმეტი საათიდან ორამდე ჩატარდება დღესასწაული, მანამდე კი პირველ სართულზე მუსიკა და სიმღერები შესრულდება. მთელი დღის ექსკურსიებისა და ვახშმობის შემდეგ ცოტა დავისვენე, გამოვეწყვე რაც შემეძლო და ღამის თორმეტ საათზე გამოვცხადდი ”თეთრ ნიანგში”.
      პირველ სართულზე, რესტორანში, მუსიკა ქუხდა და მომხიბლავი ტარანეები ჟღერდა. განათება ნაირფერად ელვარებდა. დარბაზის შესასვლელში კი საგანგებო დიდი მსხვილი სანთლების მთელი პირამიდა ენთო: ამიხსნეს, ესაა ”შამ’ე რანგ”, ფერადოვანი სურნელოვანი სანთელი, რომელსაც შაბე იალდაზე ანთებენ.
      მთავარი კი, რაც ყურადღებას იპყრობდა და განწყობას ქმნიდა, ის იყო, რომ მსმენელები კიოდნენ; კივილით გამოხატავდნენ აღტაცებას. მუსიკა და სიმღერა იმდენად ცეცხლოვანი იყო, სხვაგვარად არც შეიძლებოდა. მთელი დარბაზი ზანზარებდა, ისე იყო დამუხტული. კიოდნენ ძირითადად ქალბატონები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, თინეიჯერები და ბავშვები, კიოდნენ საოცრად ლამაზად, შეწყობილად, სინქრონულად და ჰარმონიულად. განწყობა გადამედო, მსგავსი რამ არასდროს განმიცდია, არც მინახავს, არც მსმენია. წამოკივლებაც ვცადე. ახლო ვერ მოვა თავისი ღრმა შინაგანი მუხტით ირანულ შეწყობილ იმ კივილთან ვერც ერთი დასავლური შეძახილები, რაც კი კონცერტებზე მსმენია სხვაგან. ნამდვილი ექსტაზია!... ჭეშმარიტი პოეტური ”ზაბანე ჰალ”...
      ზუსტად თორმეტზე რესტორანმა დაასრულა ფუნქციობა და ყველას მოუწოდეს მეორე სართულზე გადასვლა. მანამდე უკვე მეორე სართულის სხვა სტუმრებიც გამოჩნდნენ. მეორე სართული ჩაიხანა გახლდათ, პირველი სართულიდან იქ ხალიჩიანი ხვეული კიბე ადიოდა. ძალიან დიდი სივრცე, დიდი ჩაიხანა, განიერი ხალიჩებიანი ტახტები, ტახტებშუა სვეტები – შადრევნები: დოქებიდან წყალი მოჩხრიალებს და იღვრება საფეხურებად; აგრეთვე ჰაერზე რხეული მცენარეები. წინა ტახტი დავიკავე. ჟრიამულით გაივსო დარბაზი: ოჯახები, ბავშვები, თინეიჯერი გოგონები, ქალბატონები... თან მოტანილი აქვთ ოჯახური ტკბილეული, მაგალითად, აჯილი: აჯილ ქიშმიშ-ლაბლაბოს რომ ვეძახით, იმდაგვარი ნარევია მოხალული თუ მარილიანი თხილეულისა და ხილეულ-ჩირეულისა. აჯილი შაბე იალდას ტრადიციული სასუსნავია. სასუსნავები საერთოდ ბევრია, რა ჩამოთვლის!.. მე შევუკვეთე ბანანის ტრადიციული ტკბილი სასმელი და ერთი ჩაიდანი. გარდა ამისა, მომართვეს უფასოდ დიდ სინზე: ოთხად გაჭრილი ბროწეული, საზამთრო და წითელი ლობიო. ეს ლობიო დიდი ზომისაა, მოხარშულია და სრულიად შეუკაზმავი: მარცვალი ლობიო, მთელ-მთელი მარცვლებით და ცოტა წვენით, იმერეთში ასეთს ეძახიან სირსვალ ლობიოს. მე მიყვარს ეს მარცვალი ლობიო, უმარილო და შეუკაზმავი, და გემრიელადაც გიახელით.
      ყველა ეს კომპონენტი შაბე იალდას კუთვნილებაა. ყველაფერი წითელი არის ამ ზეიმის სასურველი შემადგენელი ელემენტი.
      ჩაიხანაში ჯერ დისკი იყო ჩართული მუსცენტრში, შემდეგ კი კვლავ ცოცხალი შესრულებით გასაოცარი სიმღერები, როგორც გავიგე, ამ დღესასწაულისთვის საგანგებოდ შერჩეული თარანეები და კვლავ ის ლამაზი წივილ-კივილი. საზოგადოება იცნობდა კარგად რეპერტუარს და ზუსტი რეაქცია ჰქონდა ყოველ შესრულებაზეც და გამოცხადებაზეც. ეს ექსტაზი გრძელდებოდა სამის ნახევრამდე!
      უკიდეგანოდ საზეიმოდ გამსჭვალული დავუბრუნდი ჩემს ოტელს, დავრწმუნდი რაოდენ ღრმად ხალხური და სახალხო ბუნებისაა ეს მშვენიერი ასტრონომილ-ასტროლოგიური დღესასწაული და რაოდენი მისტიკაა მისი აღნიშვნის ტრადიციაში. უბედნიერეს ადამიანად ვგრძნობდი თავს: როგორ გავმდიდრდი პროფესიულად და პიროვნულად, განა კი რამდენი ირანისტი დაიკვეხნის შაბე იალდას შეხვედრის პატივს ქიშზე, სპარსეთის ყურის სანაპიროზე, ქვიშაში და პალმებში ჩაფლულ ”თეთრ ნიანგში”!...
      ვიცოდი, ეს ზღაპრული ღამე გადმოინაცვლებს ჩვენს ლამაზ პატარა ჩაიხანა ”გულანშაროში” და დაგვეხმარება ამ დღესასწაულის შეგრძნება-გაცნობიერებაში ერთი კვირის შემდეგ, ანუ უკვე დამოკლებული ღამისა და მომატებული დღის პირობებში.


საჭმელები:

      მე ჩამოგიტანეთ ნამდვილი ირანული საკონდიტრო. თქვენს მაგიდებზე დევს: სოჰან ასალი და ქონჯეთ ასალი (გოზინაყის მსგავსი რამ, თაფლით შეზავებული თხილეული); სოუჰანი (ცხოველური ცხიმით, სამარხვო არაა), უგემრიელესი ნამცხვარი; ნაბათი (შაქარლამა), მას ჩაიშიც დებენ და ისედაც წუწნიან ჩაისთან; გაზი (განთქმული ნუგა); ფისთა (განთქმული და ყველასთვის სასურველი თხილეული); და ბოლოს: ნაკლებად განთქმული და თქვენთვის უცნობი აქამდე ქაშქი, მშრალი ცხვრის ყველის ბურთულები. არის ქაშქი უფრო თორში ანუ მჟავე და უფრო შური ანუ მარილიანი; ეს თორშია, ასეთი უფრო მომწონს. მე ძალიან მომწონს ქაშქი, მისი გემო წააგავს გუდის ყველს ან როკფორს. ვინც ამ ორს მიირთმევს, ამასაც შეჭამს. ქაშქი არ უნდა გაკბიჩოთ, უნდა წუწნოთ და ღეჭოთ. ხანგრძლივად საწუწნავია და საღეჭი. დელიკატესია, ჩემი რწმენით. ნასადილევს უნდა მიირთვათ, დესერტივით, როგორც ევროპაში ზოგიერთები როკფორს მიირთმევენ ჭამის შემდეგ. აგრეთვე ზედგამოჭრილია ტკბილეულის შემდეგ, ბევრი ტკბილის გასანელებლად ქაშქის დაყოლება ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ გემოვნების ამბავია. შეიძლება ყველას ერთნაირად არ მოსწონდეს. (სინამდვილეში, გულანშაროშო ქაშქს დიდი წარმატება ხვდა წილად). ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ, ეს პირველი რეკლამაა ქაშქისა თბილისში და მისი ასეთი პატივით წარდგენის პირველი შემთხვევა.


 


      მე ქაშქთან ძალიან კარგი მოგონება მაკავშირებს: 2002 წელს პირველად ვმოგზაურობდი მარტო ირანში და მეშვიდე ცაზე ვიყავი ბედნიერებისგან და სიხარულისგან. ისფაჰანიდან შირაზში ავტობუსით მივდიოდი, გვერდით მომიჯდა სათნო სასიამოვნო ახალგაზრდა ქალი, ლამაზი და მწვანეთვალება. გამომელაპარაკა, გამეცნო, მიხვდა უცხოელი ვარ (”სადაური ხართ? – ქართველი, საქართველოდან” და ა. შ.) და მფარველობა გამოავლინა ჩემს მიმართ, გზაში ძალიან დამეხმარა, ვიდრე მასპინძელს არ ჩამაბარა შირაზში, არ მიმატოვა. ხელში პატარა დაქარგული ხურჯინი ეჭირა, იქიდან რაღაცას იღებდა და მთელი გზა ღეჭავდა. ცხადია, მომაწოდა, თეთრი პატარა ბურთულა პირველად ვიხილე, თავიდანვე მიმიზიდა, ”რა არის? – ქაშქი! – ანუ რა? – ანუ გამხმარი ყველი”-ო ამიხსნა და მეც მთელი გზა ქაშქს გიახლებოდით. მას მერე ქაშქი ჩემი ცხოვრების ნაწილია იმ სამგზავრო მოგონებებთან ერთად. მე ვიცი, როგორები არიან ირანელები მგზავრობისას უცხოელების მიმართ, მეტადრე ქალბატონები: არაფერს გაგიჭირვებენ! და ახალ-ახალ კერძებს გაგაცნობენ. საქართველოს ხსენებას ყოველთვის ხალისით ხვდებიან.
      მიხარია, რომ ჩვენი ჩაიხანის პატრონთა თხოვნა შევასრულე და გულანშაროში ქაშქი გავაცანი ქართველ საზოგადოებას.

      ზეიმი გულანშაროში გაგრძელდა ლექსებით: ვკითხულობდით ჰაფეზს, ხაიამს, მოლანა-რუმის (მოლანას ლექსის წარმოთქმისას მე კიდეც დავტრიალდი მაყურებელთა თხოვნით), აბუ საიდს, შაჰიდ ბალხელს, რუდაქის. წაიკითხეს: მაია სახოკიამ, ნომად ბართაიამ, ფატი ანთაძემ, ლელა ჭეჭელაშვილმა.
      ბ-მა მოჰსენ ხაზაიმ, ირანის საელჩოს კულტურის განყოფილების უფროსმა, მისასალმებელი სიტყვა წარმოთქვა და ჰაფეზის ლექსი წაიკითხა თავისი კომენტარით.
      ასევე მიესალმა და თავისი შთაბეჭდილებები გაუზიარა საზოგადოებას ბ-მა გიორგი ალავერდაშვილმა.


* * *


ფოტო–გალერეა 1
გიორგი ალავერდაშვილიფოტო–გალერეა 2
გიორგი ალავერდაშვილიფოტო–გალერეა 3
გიორგი ალავერდაშვილიფოტო–გალერეა 4
ნათია მარღიშვილიფოტო–გალერეა 5
მიხეილ ღანიშაშვილი* * ** * *


نسخه شنيداري

شاهنامه


یک هديه ارزشمند تقدیم به دوستان

عزیز:


آنچه که در پی میآید روایت کامل بیتهای شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با

صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه است.

0صفحه 0001 – 010
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0001.mp3

0صفحه 0010 – 020
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0010.mp3

0صفحه 0020 – 030
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0020.mp3

صفحه 0030 – 0040
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0030.mp3

صفحه 0040 – 0050
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0040.mp3

0صفحه 0050 – 060
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0050.mp3

0صفحه 0060 – 070
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0060.mp3

0صفحه 0070 – 080
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0070.mp3

صفحه 0080 – 0090
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0080.mp3

صفحه 0090 – 0100
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0090.mp3

0صفحه 0100 – 110
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0100.mp3

0صفحه 0110 – 120
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0110.mp3

0صفحه 0120 – 130
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0120.mp3

صفحه 0130 – 0140
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0130.mp3

صفحه 0140 – 0150
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0140.mp3

0صفحه 0150 – 160
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0150.mp3

0صفحه 0160 – 170
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0160.mp3

0صفحه 0170 – 180
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0170.mp3

صفحه 0180 – 0190
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0180.mp3

صفحه 0190 – 0200
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0190.mp3

0صفحه 0200 – 210
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0200.mp3

0صفحه 0210 – 220
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0210.mp3

0صفحه 0220 – 230
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0220.mp3

صفحه 0230 – 0240
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0230.mp3

صفحه 0240 – 0250
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0240.mp3

0صفحه 0250 – 260
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0250.mp3

0صفحه 0260 – 270
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0260.mp3

0صفحه 0270 – 280
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0270.mp3

صفحه 0280 – 0290
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0280.mp3

صفحه 0290 – 0300
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0290.mp3

0صفحه 0300 – 310
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0300.mp3

0صفحه 0310 – 320
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0310.mp3

0صفحه 0320 – 330
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0320.mp3

صفحه 0330 – 0340
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0330.mp3

صفحه 0340 – 0350
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0340.mp3

0صفحه 0350 – 360
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0350.mp3

0صفحه 0360 – 370
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0360.mp3

0صفحه 0370 – 380
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0370.mp3

صفحه 0380 – 0390
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0380.mp3

صفحه 0390 – 0400
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0390.mp3

0صفحه 0400 – 410
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0400.mp3

0صفحه 0410 – 420
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0410.mp3

0صفحه 0420 – 430
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0420.mp3

صفحه 0430 – 0440
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0430.mp3

صفحه 0440 – 0450
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0440.mp3

0صفحه 0450 – 460
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0450.mp3

0صفحه 0460 – 470
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0460.mp3

0صفحه 0470 – 480
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0470.mp3

صفحه 0480 – 0490
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0480.mp3

صفحه 0490 – 0500
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0490.mp3

0صفحه 0500 – 510
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0500.mp3

0صفحه 0510 – 520
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0510.mp3

0صفحه 0520 – 530
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0520.mp3

صفحه 0530 – 0540
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0530.mp3

صفحه 0540 – 0550
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0540.mp3

0صفحه 0550 – 560
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0550.mp3

0صفحه 0560 – 570
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0560.mp3

0صفحه 0570 – 580
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0570.mp3

صفحه 0580 – 0590
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0580.mp3

صفحه 0590 – 0600
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0590.mp3

0صفحه 0600 – 610
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0600.mp3

0صفحه 0610 – 620
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0610.mp3

0صفحه 0620 – 630
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0620.mp3

صفحه 0630 – 0640
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0630.mp3

صفحه 0640 – 0650
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0640.mp3

0صفحه 0650 – 660
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0650.mp3

0صفحه 0660 – 670
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0660.mp3

0صفحه 0670 – 680
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0670.mp3

صفحه 0680 – 0690
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0680.mp3

صفحه 0690 – 0700
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0690.mp3

0صفحه 0700 – 710
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0700.mp3

0صفحه 0710 – 720
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0710.mp3

0صفحه 0720 – 730
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0720.mp3

صفحه 0730 – 0740
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0730.mp3

صفحه 0740 – 0750
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0740.mp3

0صفحه 0750 – 760
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0750.mp3

0صفحه 0760 – 770
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0760.mp3

0صفحه 0770 – 780
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0770.mp3

صفحه 0780 – 0790
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0780.mp3

صفحه 0790 – 0800
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0790.mp3

0صفحه 0800 – 810
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0800.mp3

0صفحه 0810 – 820
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0810.mp3

0صفحه 0820 – 830
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0820.mp3

صفحه 0830 – 0840
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0830.mp3

صفحه 0840 – 0850
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0840.mp3

0صفحه 0850 – 860
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0850.mp3

0صفحه 0860 – 870
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0860.mp3

0صفحه 0870 – 880
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0870.mp3

صفحه 0880 – 0890
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0880.mp3

صفحه 0890 – 0900
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0890.mp3

0صفحه 0900 – 910
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0900.mp3

0صفحه 0910 – 920
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0910.mp3

0صفحه 0920 – 930
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0920.mp3

صفحه 0930 – 0940
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0930.mp3

صفحه 0940 – 0950
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0940.mp3

0صفحه 0950 – 960
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0950.mp3

0صفحه 0960 – 970
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0960.mp3

0صفحه 0970 – 980
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0970.mp3

صفحه 0980 – 0990
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0980.mp3

صفحه 0990 – 1000
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-0990.mp3

1صفحه 1000 – 010
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1000.mp3

1صفحه 1010 – 020
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1010.mp3

1صفحه 1020 – 030
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1020.mp3

صفحه 1030 – 1040
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1030.mp3

صفحه 1040 – 1050
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1040.mp3

1صفحه 1050 – 060
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1050.mp3

1صفحه 1060 – 070
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1060.mp3

1صفحه 1070 – 080
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1070.mp3

صفحه 1080 – 1090
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1080.mp3

صفحه 1090 – 1100
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1090.mp3

1صفحه 1100 – 110
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1100.mp3

1صفحه 1110 – 120
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1110.mp3

1صفحه 1120 – 130
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1120.mp3

صفحه 1130 – 1140
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1130.mp3

صفحه 1140 – 1150
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1140.mp3

1صفحه 1150 – 160
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1150.mp3

1صفحه 1160 – 170
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1160.mp3

1صفحه 1170 – 180
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1170.mp3

صفحه 1180 – 1190
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1180.mp3

صفحه 1190 – 1200
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1190.mp3

1صفحه 1200 – 210
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1200.mp3

1صفحه 1210 – 220
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1210.mp3

1صفحه 1220 – 230
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1220.mp3

صفحه 1230 – 1240
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1230.mp3

صفحه 1240 – 1250
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1240.mp3

1صفحه 1250 – 260
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1250.mp3

1صفحه 1260 – 270
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1260.mp3

1صفحه 1270 – 280
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1270.mp3

صفحه 1280 – 1290
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1280.mp3

صفحه 1290 – 1300
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1290.mp3

1صفحه 1300 – 310
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1300.mp3

1صفحه 1310 – 320
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1310.mp3

1صفحه 1320 – 330
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1320.mp3

صفحه 1330 – 1340
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1330.mp3

صفحه 1340 – 1350
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1340.mp3

1صفحه 1350 – 360
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1350.mp3

1صفحه 1360 – 370
http://dlserver.yasinmedia.com/v87/Audio_2/Soroud/Shahnameh%20Ferdowsi/Shahnameh-1360.mp3


ساکنان ساحل بعد از مدتی صدای امواج را نمی شنوند ......چه تلخ است قصه عادت

م. بروجردی


"შაჰნამეს" აუდიო-ვერსიის მოწოდებისთვის უღრმეს მადლობას მოვახსენებ
ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველს კულტურის საკითხებში
ბატონ ეჰსან ხაზაის