გულიკო მამულაშვილი

ირანული თეატრის საღამო – «ტრადიციული სახიობიდან თანამედროვეობამდე»

ეგზოტიკური ჩაიხანა «გულანშარო»
2011 წლის 25 თებერვალი
თბილისი, აბანოთ-უბანი; ი. გრიშაშვილის ქ. 14

http://www.youtube.com/watch?v=UHbQiXNzd3Y


   

http://www.youtube.com/watch?v=yy4TUYP7ncU


      ტექსტი დამუშავების პროცესშია.


* * *