შოთა რუსთაველი – «ვეფხისტყაოსანი»

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pz7Ji7ws6Bk
01 – სტროფები 1-82

http://www.youtube.com/watch?v=zNYZAgbduDU
02 – სტროფები 83-304

http://www.youtube.com/watch?v=X7NBwbXzzEw
03 – სტროფები 306-539

http://www.youtube.com/watch?v=H3tt6dQj0H8
04 – სტროფები 548-778

http://www.youtube.com/watch?v=mlZA_HjOQiA
05 – სტროფები 779-902

http://www.youtube.com/watch?v=GmRB6aBA3lQ
06 – სტროფები 904-1108

http://www.youtube.com/watch?v=VMvKcF3PTFc
07 – სტროფები 1109-1296

http://www.youtube.com/watch?v=tKMKaCQPV3k
08 – სტროფები 1297-1587