ქარავანი – نشريه كاروان – Караван


      Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается электронный журнал «Караван». Основной задачей нашего электронного журнала является распространение информации о культуре, искусстве, истории, различных аспектах жизни Ирана среди представителей академических, научно-исследовательских и творческих кругов России. Приглашаем Вас к сотрудничеству и ждем в адрес редакции «Каравана» Ваших писем, интересных материалов и вопросов, а также предложений по улучшению уровня качества журнала.

С уважением, Сейид Хусейн Табатабаи,
Главный редактор электронного журнала «Караван»

№1
Апрель 2011№2
Май 2011№3
Июль-сентябрь 2011№4
Октябрь 2011№5
Ноябрь 2011№6
Декабрь 2011

№7
Январь 2012№8
Февраль 2012№9
Март 2012№10
Апрель 2012№11
Май 2012№12
Июнь 2012№13
Июль 2012№14
Август 2012№15
Сентябрь 2012№16
Октябрь 2012№17
Ноябрь 2012№18
Декабрь 2012
* * *
ინფორმაციის მოწოდებისათვის მადლობას მოვახსენებ საქართველოში
ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველს კულტურის საკითხებში
ბატონ ეჰსან ხაზაის


* * *

http://www.youtube.com/watch?v=JyeGozoxjpM

تهران قدیم – Old Tehran* * *ხიდები


არქიტექტურა