ლილი ჟორჟოლიანი – «სპარსული პროზის თაიგული»

კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოვება

2011 წლის 15 ივნისი


      ტექსტი დამუშავების პროცესშია.


* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *