მაზანდარანი – თბილისი – სიღნაღი – წნორი





















* * *

მაჯიდ სალეჰი
ფეხით შემოვლილი თბილისი




ფოტო–გალერეა 1


ფოტო–გალერეა 2


ფოტო–გალერეა 3



სიღნაღი



* * *

http://www.youtube.com/watch?v=z8_krm7DF1c