საიდ ასპანანი


«მე ღმერთსა ქართველების ქართველობასა ვთხოვ!»
      გამარჯობა ძვირფასო ძმაო! როგორა ხარ? კარგად ხარ? ცხვირზე ხარ?... (ესე ერთ სპარსელ მოკითხვა არი რომ ქართულად დათარგმანებულა).
      ერთ საინტერესო ყონაფერი გიამბო მინდა. წუხელის მეჩეთში ვიყავი და დასასრულად რომ თავდებოდა სუფრა ჩაგდეს რომ პური შავჭამოთ. პურსა ვჭამდი რომ ვნახე ორ მობერო კაცმა დადგეს ქართულად სავბარზე. ამინთ ხმა რომ ყურში დამხდა ამოიხარე და ვნახე ორ ბერ კაცნია რომ ერთს ვიცნობდი და ბევრი მენახვა და ამ ერთს არ ვიცნობდი.
      პური რომ შავჭამეთ, ავდექ და წაველ ამ კაცთან რო ჯერ არ მენახვა. იმიტომ რო ამ ერთმა წავიდა ამ ხარაზე საქმე ჰქონდა. ემ ერთან დავდექ სავბარზე და დავმეგობრდით. ამ კაცმა ამ ერთსც დოკივლა და მოიდა. ამასთანაც მეგობარი შევიქენ და ამამაც სამ სხვას დოკივლა და მოიდეს ჩემთან რომ შაიქნეს ხუთნი. არ იცი ხო როგო მიხაროდა რომ ერთ ღამეს ხუთი ქართველი მოვნახეყე.
      ისენი თორელის (ირანის რუკში ბუინ მიანდაშთი ჰქვიან) ხალხი არიან რომ ჩვენ მარტყოფის მეზობელი შეიქნება. ანსენი კარგად ქართულად ამბობდეს (ლაპარაკობდეს). ეგრე რომ ემანთა თქვეს ორმოცდა ათი გუარი ქართველი ყუმში ცხოვრობენ რომ მერე ამებთან დავმეგობრდები!
      გამარჯობა ძმაო, ნამა ხარ? რამდენი კითხვა შენყე მქონდა:
      1 – ამ რკინებზე რომ წვადს შამაცმენყე რა ჰქიან?
      2 – ჯადოს, ჯადოს ნული რას ნიშნავს და ჯადოსნული ხელსაწყო რას ნიშნავს?
      3 – ქვეყანასთი იტყიანყე ყივილი (ნოსტალგია) ვარო. ადამიანსათი რას იტყითყე?


http://www.youtube.com/watch?v=Xd4AGUQMgDY&list=UUKKsJgFCIW2u0br8ayeAtYA&index=2

http://www.youtube.com/watch?v=iDwkMZjyEz8&list=UL

* * *

„ქართველი ხარ, ქართველი ხარ!
ნუ გგონია სპარსელი ხარ!“

http://www.youtube.com/watch?v=35Kl47tIG3I&feature=youtu.be


ფერეიდანის ისტორია
I ნაწილი
ფერეიდანის ისტორია
II ნაწილი

http://www.youtube.com/watch?v=MbqEo5Sy38g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xdORX5eHXWk&feature=youtu.be* * *


http://fereidani.ge/218_aspanani/218_aspanani.html
* * *