აქემენიდთა ძველსპარსული წარწერები


თარგმანი ძველსპარსულიდან
მაია სახოკიასი
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *