باده عشق


      قصد داریم یکی از مجموعه های اشعاری را معرفی نماییم که در نوع خود بسیار جالب و منحصر به فرد میباشد، رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت اله علیه مجموعه اشعاری را بنام باده عشق سروده اند که بسیار زیبا و دلنشین است.
      این مجموعه اشعا هم اکنون به زبان گرجی نیز ترجمه شده و برای مخاطبین گرجی اش جالب توجه میباشد، البته در زمانی که اقای جمشید گیوناشویلی در سفارت گرجستان به عنوان سفیر گرجستان در تهران مشغول بوده اند این کتاب اشعار را خوانده بودند که از ان برای بنده نیز توضیحاتی دادند، که شنیدن این موضوع و اطلاع پیدا نمودن از ان مجموعه اشعار و نویسنده اش برایم بسیار جالب و در عین حال عجیب بود، که با توضیحات اقای گیو ناشویلی مسله برایم بهتر روشن و قابل درک شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


      این کتاب اشعار توسط اقای واخوشتی گوته تیشویلی از فارسی به گرجی ترجمه شده است که گلچین اشعار ترجمه شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس به سال 2005 به چاپ رسید.


      مترجم: P.B