გიორგი კალანდია
«შირაზული გოლგოთა»


«საქართველოს სული ვარ!»