საიდ მულიანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

2008 წლის 28 მაისი


 
საიდ მულიანი
 
სასტუმრო ”საქართველოში”
 
საიდ მულიანი (ფერეიდანი, ირანი)
 
ბატონი რეჯებ ჟორდანია (საფრანგეთი)
 
თემურ ტარტარაშვილი (ჰერეთი)
 
ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანიძე