უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთა დამოუკიდებელი
გაზეთი ”ახალი ივერია”უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთა დამოუკიდებელი გაზეთის მოწოდებისათვის
მადლობას მოვახსენებ ლუკა მელუა ბარნოვს. საფრანგეთი – Luka Melua Barnovi. FRANCE


* * *ოთარ ზურაბიშვილი. საფრანგეთი – OTHAR ZOURABICHVILI. FRANCE