სინა ონიკაშვილი - «საქართველო ზღაპარივით ჩანდა იქიდან»


      სინა ონიკაშვილი - «მიხარია, რომ შევძელი და იქ დავბრუნდი, სადაც უნდა დავბადებულიყავი»


      წყარო: კორპორაციული გაზეთი სსე - «საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა». N62, დეკემბერი, 2018 წელი