დავით გარეჯის ბაზაზე ფისტის წარმოებისათვის საქართველოში
ისტორიული ფოტო - 19.03.2017
ჩემს მიერ დათესილი და მოყვანილი ფისტას პირველი ნაყოფი


MADROÑO (მადრონიო)
მარწყვის ხე