მოგზაურობა დროში ანუ ფერეიდანი

Giorgi Alaverdashvili
Journey Through the Time or Fereidani
... და ისევ ფერეიდანში
Giorgi Alaverdashvili
... In Fereidani once again
santeli
ს ა რ ჩ ე ვ ი – C o n t e n t
001–020 021–040 041–060 061–080 081–100 101–120
121–140 141–160 161–180 181–200 201–220 221–239
Onikashvili
Giorgi Alaverdashvili
Giorgi Alaverdashvili
შთაბეჭდილებები, წინადადებები, შენიშვნები
მიმართვა მკითხველისადმი   -   قابل توجه کاربران محترم
საბანკო რეკვიზიტები საიტისთვის - «კეთილი გულით მოძღვნილი»
E-mail: Gugua56@gmail.com